KenniscentrumThema-poliklinieken › Neonatologie Nazorgpoli › Neonatologie Nazorgpoli

Neonatologie Nazorgpoli

De Neonatologie Nazorgpoli is een gespecialiseerde polikliniek voor kinderen die te vroeg of met een te laag gewicht geboren zijn, en voor kinderen die bij de geboorte een moeizame start hebben gehad. De Neonatologie Nazorgpoli richt zich alleen op de groei en ontwikkeling van uw kind. Mocht uw kind koorts hebben of ziek zijn, of wanneer er sprake is van een ander acuut probleem, neemt u dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan u, indien nodig, verwijzen naar de polikliniek Kindergeneeskunde.

Samenwerking

De Neonatologie Nazorgpoli is een samenwerking van medewerkers van het consultatiebureau Yunio en het Slingeland Ziekenhuis. Het team van de Neonatologie Nazorgpoli biedt gezamenlijke nazorg voor u en uw kind. Door onze intensieve samenwerking krijgt u eenduidige, gespecialiseerde adviezen en wordt de beste ondersteuning geboden. Ook helpt het om eventuele problemen voortkomend uit de geboorte, tijdig te signaleren, onderzoeken en behandelen. Dit alles met als doel de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het team

Het team van de Neonatologie Nazorgpoli bestaat uit:
 • verpleegkundigen van de afdeling Neonatologie;
 • kinderartsen;
 • artsen van Jeugdgezondheidszorg (JGZ);
 • JGZ-verpleegkundigen;
 • doktersassistente van de polikliniek Kindergeneeskunde.
Als het nodig is, worden er ook andere zorgverleners ingeschakeld, zoals de pré-logopedist, diëtist, lactatiekundige, psycholoog, maatschappelijk werk of kinderfysiotherapie.

Werkwijze

De werkwijze van de medewerkers van de Neonatologie Nazorgpoli is als volgt:
 • De neonatologie-verpleegkundige neemt één week na ontslag van uw kind uit het ziekenhuis, één of twee keer telefonisch contact met u op. Er wordt dan besproken hoe u, als ouder, de thuiskomst van uw kind heeft ervaren, hoe het gaat met de voeding, het slapen en of er nog vragen of onzekerheden zijn met betrekking tot het kind.
 • In de eerste weken na ontslag krijgt u thuis bezoek van de JGZ-verpleegkundige. Dit bezoek is met name gericht op een eerste kennismaking en voor om eventuele vragen te beantwoorden. Ook weegt de JGZ-verpleegkundige uw kind.
 • Twee weken na ontslag is er een afspraak met de kinderarts op de Neonatologie Nazorgpoli. Bij deze afspraak is ook een JGZ-verpleegkundige aanwezig.
 • Bij vervolgafspraken op de polikliniek Kindergeneeskunde, komt uw kind altijd bij de JGZ-verpleegkundige. Zij bespreekt met u de thuissituatie, kan opvoedingsvragen beantwoorden en schakelt wanneer nodig extra hulp in. Ook doet zij de oogtesten van uw kind. De afspraak bij de JGZ-verpleegkundige duurt 10 minuten. Vervolgens gaat u naar de kinderarts of JGZ-arts. Dit zal om en om plaatsvinden. Het bezoek aan de arts duurt 20 minuten. Tot slot zal uw kind indien nodig gevaccineerd worden door de neonatologie verpleegkundige samen met de doktersassistente. U hoeft voor vaccinaties niet naar het consultatiebureau. Als uw kind door meerdere zorgverleners gezien moet worden, dan plannen we de controles aansluitend aan elkaar. Dit om het aantal ziekenhuisbezoeken zo beperkt mogelijk te houden.
 • Na afloop van de Neonatologie Nazorgpoli op woensdagochtend, komen de verschillende disciplines bij elkaar voor overleg. Soms blijkt hieruit dat een extra controle of onderzoek gewenst is. Als er bijzonderheden zijn die nog niet met u zijn besproken, nemen wij contact met u op.
 • In het begin is er maandelijks een afspraak. Later zit er meer tijd tussen de afspraken. De kinderen blijven zolang als noodzakelijk is onder controle, maximaal tot 4 jaar. Daarna vindt overdracht naar de schoolarts (GGD) plaats.

Afspraken

De Neonatologie Nazorgpoli is altijd op woensdagochtend. De afspraken worden ver van tevoren gemaakt zodat u hier rekening mee kunt houden. U krijgt een uitnodiging voor een nieuwe afspraak volgens een vast schema. Breng bij elke afspraak het groeiboekje en de inentingspapieren van uw kind mee.
Wij verzoeken u vriendelijk afspraken alleen te verzetten om dringende redenen. Bent u verhinderd? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op via telefoonnummer (0314) 32 95 92. Bij het verzetten van een afspraak kan het voorkomen dat u niet bij uw eigen arts en/of verpleegkundige terecht kunt.

Locatie

De afspraken voor de Neonatologie Nazorgpoli vinden plaats op de polikliniek Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis (route 114).

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen tijdens uw bezoek aan de Neonatologie Nazorgpoli. Daarnaast kunt u ook bellen tijdens het telefonisch spreekuur van de Neonatologie Nazorgpoli, telefoonnummer (0314) 32 95 92. Dit spreekuur is op woensdagochtend tussen 11.00 uur en 11.30 uur, alleen in de even weken. De doktersassistente beoordeelt dan welke zorgverlener uw vraag het beste kan beantwoorden en brengt u met hem/haar in contact. 
Is uw kind op dit moment opgenomen en heeft u vragen? Stelt u uw vragen dan rechtstreeks aan de kinderarts of neonatologie verpleegkundige van de kinderafdeling.


Deel deze pagina: