Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Pipo-poli

Themapolikliniek voor poep- en plasproblemen

Gepubliceerd op: 08 februari 2022

De kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis hebben enkele speciale poliklinieken opgezet. Eén daarvan is de Pipo-poli. Dit is een polikliniek voor kinderen met problemen met de urine (pi van plas en incontinentie) en/of de ontlasting (po van poep). 
Heeft uw kind last van ongewild urineverlies of steeds terugkerende blaasontstekingen? Zie dan ook urine-incontinentie en urineweg-infecties.

Verstopping en ongewild ontlastingsverlies

Veel kinderen hebben problemen met de ontlasting. Het grootste deel daarvan heeft last van verstopping, ook obstipatie genoemd. Een kleiner deel heeft last van ongewild ontlastingsverlies.
Voor een baby is het normaal dat hij geen controle heeft over de ontlasting en op willekeurige momenten in de luier poept. Als een kind ouder wordt, moet het zindelijk worden voor zowel de ontlasting als de urine. Veel kinderen zijn zindelijk voordat ze in de leeftijd zijn om naar school gaan. Helaas lukt dat niet altijd en zijn er kinderen die ook daarna nog last hebben van ongewild ontlastingsverlies, ongewild urineverlies of obstipatie.

Zie ook: zindelijkheid voor urine

Verwijzing door huisarts

Heeft uw kind last van verstopping en/of ongewild ontlastingsverlies, dan kan uw huisarts uw kind verwijzen naar de PIPO-poli. De huisarts kan hiervoor gebruik maken van een digitaal verwijssysteem. Het voordeel hiervan is dat op het secretariaat Kindergeneeskunde meteen duidelijk is voor welke klachten uw kind verwezen wordt. Hierdoor kan bij het maken van de afspraak meteen de juiste kinderarts worden gekozen.
Er zijn drie kinderartsen die deelnemen aan de Pipo-poli. Dat zijn dokter Jacobs, dokter Hendriksen en dokter Eling. Als uw kind naar de Pipo-poli wordt verwezen, komt het bij één van hen terecht.

Vragenlijst en poepdagboek

De huisarts zal zoveel mogelijk informatie doorgeven bij de verwijzing. Toch zijn er nog aanvullende zaken die de kinderarts graag wil weten. Zodra u een afspraak heeft gemaakt voor de Pipo-poli, stuurt de secretaresse u een vragenlijst en een poepdagboek toe.
Het is belangrijk dat u de vragenlijst zo goed mogelijk invult en probeert van enkele dagen het poepdagboek bij te houden. De vragenlijst en het poepdagboek neemt u mee naar het eerste polikliniekbezoek.

Op de polikliniek

Op de polikliniek bekijkt de kinderarts de ingevulde vragenlijst en het poepdagboek. De arts stelt waar nodig aanvullende vragen en doet een lichamelijk onderzoek bij uw kind.
Vaak is er bij verstopping en/of ongewild ontlastingsverlies geen lichamelijke oorzaak te vinden. Slechts een enkele keer is dat wel het geval. Het bezoek aan de kinderarts is dan ook vooral bedoeld om uit te zoeken of er een lichamelijke oorzaak is.
Daarnaast kan de kinderarts uw kind eventueel medicijnen voorschrijven om te helpen met het poepen. Vaak zijn dat laxerende middelen. In de meeste gevallen is het probleem te verhelpen door middel van training en het aanleren van de 'juiste manier van poepen'.
In het Slingeland Ziekenhuis wordt deze training grotendeels verzorgd door de medisch pedagogisch zorgverlener van de Kinderafdeling. Soms is het zinvol dat de training wordt verzorgd door een kinderbekkenbodem-fysiotherapeut. Doorgaans heeft een kind veel baat bij de training, waardoor de klachten verminderen.

Medisch Pedagogisch zorgverlener

Mocht de kinderarts de hulp willen inroepen van een medisch pedagogisch zorgverlener, dan krijgt u een afspraak met één van hen. Bij het eerste bezoek neemt zij nog eens met u door wat het probleem lijkt te zijn. Ook probeert zij een relatie op te bouwen met uw kind. Hierna wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt dit met het kind zelf gedaan, met de ouders of met kind en ouders.
In de training wordt op een speelse manier geprobeerd de 'juiste manier van poepen' aan te leren en wordt voorlichting hierover gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van voorleesmaterialen, er wordt geknutseld en er wordt geoefend op het toilet. Per kind wordt bekeken welke van deze middelen worden ingezet en op welke manier. Dit wordt niet alleen bepaald door de leeftijd van kind, ook de oorzaak van het probleem weegt mee. De duur van de behandeling wordt per kind bepaald.

Bij plasproblemen

Als er sprake is van plas- en/of incontinentieproblemen kan uw kind door de huisarts verwezen worden naar de Plaspoli. U ontvangt dan een afspraak bij de urotherapeut (continentieverpleegkundige). Zij heeft een intakegesprek met u en uw kind. Bij de uitnodiging voor de afspraak ontvangt u een plaslijst en een poepdagboek. Deze brengt u ingevuld mee bij de eerste afspraak.
Bij ieder bezoek aan de urotherapeut komt uw kind met een gevulde blaas zodat er geplast kan worden op de uroflowmeter. Dit is een toilet dat de manier van plassen registreert. Aansluitend wordt er een echografie gemaakt om te controleren of de blaas leeg geplast is. Daarna volgt een combinatie-afspraak met de kinderarts en de urotherapeut. Na deze afspraak wordt er een diagnose gesteld en het behandeltraject bepaald. De behandeling kan plaatsvinden bij de urotherapeut of bij de kinderbekkenfysiotherapeut. Eventueel kan er orthopedagogische begeleiding worden ingeschakeld. Al deze hulpverleners zijn aanwezig in het Slingeland Ziekenhuis.

Multidisciplinair overleg

Elke maand is er een overleg tussen alle betrokken zorgverleners van de Pipo-poli. Hierbij wordt bij ieder kind gekeken naar de voortgang. Maakt een kind minder vooruitgang dan verwacht, dan wordt bekeken of er iets anders aan de hand kan zijn. Ontstaan er tussendoor vragen die niet kunnen wachten tot het volgende overleg, dan hebben de medewerkers van de PIPO-poli tussentijds overleg.

Laatst bijgewerkt op: 03 maart 2023

Veerle met kinderarts Pijning
De beste kinderhartzorg dichtbij huis