Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Medisch pedagogisch zorgverlener

Gepubliceerd op: 10 februari 2022

Op de kinderafdeling van het Slingeland Ziekenhuis werken medisch pedagogisch zorgverleners. 
De functie van medisch pedagogisch zorgverlener is met name gericht op het voorkomen van problemen in de ontwikkeling en de opvoeding, als gevolg van ziekte, opname en behandeling in het ziekenhuis. Deze  zorgverlener is erop gericht het kind en de ouders te ondersteunen bij het zelfstandig omgaan met, en het zo mogelijk oplossen van die problemen. Ze levert een bijdrage in de dagelijkse basiszorg voor uw kind.

Aanwezigheid op de afdeling

De medisch pedagogisch zorgverleners werken van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Voorbereiding en begeleiding

Een belangrijke taak van de medisch pedagogisch zorgverlener is om kinderen en hun ouders voor te bereiden op en te begeleiden bij operaties en onderzoeken. De kinderen worden voorbereid op hun eigen niveau. Begrijpelijke informatie is erg belangrijk, zodat kind en ouders weten wat hen te wachten staat en zij zich zekerder voelen. Kinderen die goed voorbereid zijn werken vaak beter mee. Ouders die voorbereid zijn kunnen hun kind ook beter begeleiden tijdens het onderzoek of voor de operatie. Het voorbereiden en begeleiden van kinderen draagt bij aan een adequatere reactie op de opname in het ziekenhuis.

Verwerking door spel

De medisch pedagogisch zorgverlener zorgt ervoor dat er op de afdeling voor de kinderen ruimte en tijd is om te spelen of een activiteit te ondernemen. Ook kunnen zij situaties die erg spannend waren voor uw kind, uitspelen met ziekenhuismaterialen zodat het kind de gebeurtenissen beter kan verwerken.

Ziekenhuisschool

Als uw kind voor langere tijd in het ziekenhuis moeten blijven kan de medisch pedagogisch zorgverlener contact opnemen met de ziekenhuisschool. Er is een ziekenhuisleerkracht die langs kan komen op de afdeling om er voor te zorgen dat uw kind nog wat schoolwerk kan doen als het in het ziekenhuis ligt.

Baby's

De medisch pedagogisch zorgverlener is ook betrokken bij de zorg op de neonatologie. Tijdens een prikronde worden zij ingeschakeld om de baby’s te troosten als ouders er niet zijn. Ook geven zij ouders advies omtrent rust en regelmaat als deze hun kindje mee naar huis mogen nemen.
Ouders die met een huilbaby opgenomen worden op de afdeling worden onder andere begeleid door de medisch pedagogisch zorgverlener. Samen met ouders wordt het dagritme bekeken en worden er tips gegeven omtrent het huilgedrag. De medisch pedagogisch zorgverleners begeleiden in samenwerking met de kinderartsen ook poliklinisch ouders met een baby die veel huilt op de themapoli Huilbaby's.

PIPO-poli

Kinderen met obstipatie, angst voor poepen op de wc of andere poep-problemen worden door de kinderarts onder andere doorgestuurd naar de medisch pedagogisch zorgverlener van de PIPO-poli. Hier word dan een begeleidingstraject opgestart om kind en ouders hierbij te ondersteunen.

Spoedeisende Hulp

Een medisch pedagogisch hulpverlener is ook beschikbaar voor de Spoedeisende Hulp. Zij kunnen opgeroepen worden om naar de SEH te komen om daar kinderen voor te bereiden of te begeleiden. Dit zal niet bij alle kinderen gebeuren, maar met name voor erg angstige kinderen of kinderen die met spoed geopereerd moeten worden.

 

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2022

Veerle met kinderarts Pijning
De beste kinderhartzorg dichtbij huis