Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Huilpoli

Gepubliceerd op: 08 februari 2022

De Huilpoli van de afdeling kindergeneeskunde is een speciale polikliniek voor baby’s tot 6 maanden die veel huilen, onrustig zijn en/of voedingsproblemen hebben.

Bezoek aan kinderarts

Bij het bezoek aan de Huilpoli wordt uw baby eerst gezien door de kinderarts. Deze afspraak duurt 45 minuten. Hij of zij zal uitgebreid vragen naar de klachten van uw baby. Ook wordt uw baby volledig lichamelijk onderzocht.

Soms ontstaat uit dit gesprek met de arts en/of uit lichamelijk onderzoek het vermoeden dat er een onderliggende oorzaak is voor het huilen. In dat geval bespreekt de kinderarts dit met u en zal onderzoek doen en/of een behandeling starten.
In de meeste gevallen wordt er geen onderliggende (lichamelijke) oorzaak gevonden. Worden er bij het standaard lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden gevonden, dan is verder (laboratorium)onderzoek niet nodig.

Afhankelijk van de bevindingen tijdens dit bezoek kunnen wel adviezen worden gegeven zoals bijvoorbeeld het starten met inbakeren of het aanpassen van de voeding.

Bezoek aan pedagogisch medewerkster

Direct na het bezoek aan de kinderarts is er een afspraak met een medisch pedagogisch zorgverlener. Deze afspraak duurt ongeveer 45 minuten. Voorafgaand aan dit bezoek bespreekt de kinderarts de bevindingen en de gegeven adviezen met de medisch pedagogisch zorgverlener. Zij helpt u met het toepassen van de gegeven adviezen, zoals bijvoorbeeld het starten van inbakeren. Ook geeft zij u adviezen hoe om te gaan met het huilgedrag van uw kind. Bij voedingsproblemen kan een voeding worden geobserveerd  tijdens deze afspraak.

De pedagogisch medewerkster is uw aanspreekpunt gedurende het traject. Zij zal regelmatig bellen hoe het gaat en u kunt bij vragen contact met haar opnemen. Zonodig overlegt zij met de kinderarts.

Opname

Voor het starten van de Huilpoli kwam het regelmatig voor dat baby’s werden opgenomen op de kinderafdeling om het overmatig huilen te doorbreken. Door het bezoek aan de Huilpoli hopen we dit te kunnen voorkomen. Toch kan het zijn dat ondanks de gegeven behandeling en/of adviezen het huilen blijft bestaan en niet meer te hanteren is in de thuissituatie. In overleg met de kinderarts kan dan worden besloten uw baby enkele dagen (3 tot 5) op te nemen op de Kinderafdeling.

In deze periode wordt in eerste instantie alleen geobserveerd, meestal wordt er niet meteen een behandeling gestart. Voeding en medicijnen die al zijn gestart en die geen effect hebben, worden zoveel mogelijk gestopt tijdens deze periode. Verpleegkundigen houden een huillijst bij waarop precies wordt genoteerd hoe lang en hoe vaak uw baby huilt. Ook andere opvallendheden worden genoteerd.
De medisch pedagogisch zorgverlener is betrokken tijdens de opname en maakt een dagprogramma.

Na ongeveer 48 uur bespreekt de kinderarts (eventueel samen met de pedagogisch medewerker) met u de bevindingen tot dan toe en wordt, indien mogelijk, een plan van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de bevindingen en het verloop van de opname kan uw baby naar huis. Voorwaarde is wel dat de medewerkers van de afdeling en u voldoende zekerheid hebben dat het thuis in principe weer goed zal gaan.

Verwijzing

U kunt een afspraak maken op de Huilpoli na verwijzing door uw huisarts of consultatiebureau-arts.

Praktische tips voor uw bezoek aan de Huilpoli

Omdat u veel informatie krijgt is het verstandig met twee personen te komen, liefst beide ouders.
Omdat de afspraak minstens anderhalf uur duurt is het verstandig een voeding mee te nemen voor uw baby. Eventueel kan het geven van een voeding worden geobserveerd tijdens uw bezoek.
Voorafgaand aan het bezoek aan de Huilpoli kunt u eventueel een huillijst invullen om het huilpatroon van uw baby meer inzichtelijk te krijgen.

Zie ook: huilbaby's

 

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2022

Veerle met kinderarts Pijning
De beste kinderhartzorg dichtbij huis