KenniscentrumThema-poliklinieken › Poli Kindergeneeskunde › Polikliniek Kindergeneeskunde

Polikliniek Kindergeneeskunde

gang van zaken

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken op de polikliniek voor Kindergeneeskunde, dan kan dat alleen als u bent doorverwezen door uw huisarts of specialist. U kunt contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde op
telefoonnummer: (0314) 32 95 92.
De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Online een afspraak maken is niet mogelijk, dit kan alleen telefonisch.

Verhindering

Het is erg prettig als u bij verhindering dit tijdig meldt via telefoonnummer: (0314) 32 95 92.

Route

U vindt de polikliniek Kindergeneeskunde op de begane grond. Vanaf de hoofdingang volgt u routenummer 114.
Op de afgesproken tijd kunt u zich melden bij de polikliniek assistente. Zij brengt u dan later naar een spreek- en onderzoekskamer en zal uw kind daar meestal ook wegen en meten.

Meenemen naar afspraak op de polikliniek

Belangrijke zaken om mee te nemen:
  • Een geldig legitimatiebewijs van uw kind. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de centrale hal.
  • Verwijskaart en/of brief van huisarts/specialist;
  • Eigen vragenlijstje of eigen gegevens: zoals het groene boekje, groei-gegevens, een onderzoeksverslag;
  • Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.
  • Omslagdoek of badcape om uw baby in te wikkelen;
Alle kinderen worden gewogen en gemeten voordat de kinderarts ze ziet. Daarom vragen we ouders van kinderen jonger dan anderhalf jaar om enkele minuten voor de geplande afspraaktijd aanwezig te zijn.

Besmettelijke ziekten voorkomen

Als uw kind op het tijdstip van de afspraak een besmettelijke ziekte heeft, verzoeken wij u dit altijd even te melden via telefoonnummer (0314) 32 95 92 zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen voor de opvang van uw kind bij binnenkomst.
Datzelfde geldt wanneer uw kind de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland is geweest. Wij vragen u dit van te voren te melden via telefoonnummer (0314) 32 95 92 in verband met mogelijk besmettingsgevaar.

Het polikliniekbezoek

Tijdens het bezoek aan de polikliniek kan de kinderarts een lichamelijk onderzoek verrichten bij het kind. Hierbij zijn het meten van gewicht en lengte van uw kind belangrijke onderdelen. Daarnaast kan het nodig zijn aanvullende onderzoeken te doen. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek of röntgenonderzoek.

Langdurige onderzoeken waarbij het tevens gaat om een ziekenhuisopname, gaan in samenwerking met de kinderafdeling B0.
Na het bezoek aan de specialist en als er nadere onderzoeken dienen plaats te vinden, wordt u verder geholpen door de polikliniekassistent. Een eventuele vervolgafspraak maakt u ook bij de balie van de polikliniek.

Uw kind blijft in principe steeds bij dezelfde kinderarts onder behandeling.

Speciale polikliniek

Bij specifiekere (langdurige) problemen zijn er speciale poliklinieken voor kinderen in het Slingeland Ziekenhuis.
Hier kan uw kind naar worden verwezen door de kinderarts. De kinderarts werkt dan bijvoorbeeld samen met de kinderdiabetesverpleegkundige, de diëtiste, de longverpleegkundige (COPD/Astma polikliniek), of de revalidatiearts.

Er vindt structurele samenwerking plaats met het Radboudumc in Nijmegen op het gebied van Kindergeneeskunde.

Opleiden

Op de afdeling Kindergeneeskunde zijn co-assistenten werkzaam. De co-assistenten zijn studenten die hun opleiding Geneeskunde doen aan de medische faculteit in Nijmegen. Hun aanwezigheid op de polikliniek Kindergeneeskunde dient strikt een opleidingsdoel. Ten aanzien van de patiëntenzorg dragen zij een beperkte verantwoordelijkheid onder supervisie van de specialist. Hun betrokkenheid wordt altijd van te voren overlegd met de (ouders/verzorgers van de) patiënt.Deel deze pagina: