KenniscentrumOverige informatie › Kwaliteit › Kwaliteit Kindergeneeskunde

Kwaliteit Kindergeneeskunde

De afdeling Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis vindt kwaliteit van zorg en informatieoverdracht erg belangrijk. Mede daarom spant de afdeling zich in om te voldoen aan alle gestelde veiligheidsnormen en kwalificeringen die in Nederland gelden. Regelmatig komen daar nieuwe items bij.

Toetsing

Ieder jaar wordt de afdeling getoetst of zij voldoet aan de normen die worden gesteld door verschillende organisaties. Dat betreft onder meer de volgende organisaties en toetsingen:
  • het ministerie van het VWS; basisset ziekenhuizen;
  • Infectie Risico Inventarisaties;
  • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie;
  • visitaties door vakgroepen;
  • diverse veiligheidsinspecties.

Suggestiekaart

Als het gaat om veiligheid en de kwaliteit van zorg hecht de Kinderafdeling veel belang aan de mening van ouders, verzorgers en bezoekers. Uw mening kunt u kenbaar maken op de suggestiekaart, die u kunt vinden op de website (in digitale vorm) en op de afdeling of polikliniek.

Feedbackradar

Sinds 2016 wordt op de kinderafdeling en kinderdagverpleging gebruik gebruikgemaakt van de zogenaamde 'Feedbackradar'. Tijdens de opname vragen we of u onze vragenlijst m.b.t. uw ervaringen wil invullen. We gebruiken eenmalig uw e-mailadres om een link te sturen waarna u de vragenlijst online kunt invullen.

Ervaringen delen

Als u uw ervaringen met de zorg wilt delen met anderen, kunt u dat doen op de website www.zorgkaartnederland.nl.
Over 2014 en 2016 is het Slingeland Ziekenhuis door de Patiëntenfederatie Nederland uitgeroepen tot meest patiëntvriendelijke ziekenhuis. Om de patiëntvriendelijkheid van de ziekenhuizen te beoordelen werd gebruik gemaakt van de waarderingen op ZorgkaartNederland.nl.


Deel deze pagina: