KenniscentrumOverige informatie › Hoofd- of medebehandelaar › Hoofdbehandelaar en medebehandelaar

Hoofdbehandelaar en medebehandelaar

De kinderafdeling is de afdeling in het Slingeland Ziekenhuis waar kinderen verblijven als ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. In principe verblijven hier kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Kinderen tussen de 16 en de 18 jaar mogen zelf of in samenspraak met hun ouders zelf kiezen of ze op de kinderafdeling of op de volwassen afdeling verpleegd willen worden. Vaak betreft het dan een kind dat al langer bekend is bij de kinderartsen. Of het is een kind waarvan kan worden aangenomen dat het beter op de Kinderafdeling verpleegd kan worden dan op een afdeling voor volwassenen. Na de leeftijd van 18 jaar worden patiënten in principe niet meer op de kinderafdeling opgenomen.

Hoofdbehandelaar

Doordat de kinderafdeling is ingericht op leeftijd zijn er verschillende artsen die hoofdbehandelaar kunnen zijn. De hoofdbehandelaar is de arts die verantwoordelijk is voor het kind dat opgenomen is. Hij of zij is degene die de diagnose stelt en de behandeling inzet.
Afhankelijk van het probleem waarvoor een kind is opgenomen op de kinderafdeling is een kinderarts de hoofdbehandelaar (bijvoorbeeld bij een longontsteking) of een andere arts. Dat kan een chirurg zijn (bijvoorbeeld bij een gebroken been), maar ook een KNO-arts of een oogarts.

Medebehandeling

Kinderen hebben, afhankelijk van de leeftijd, verschillende behoeften. Zo heeft een baby alleen maar melk als voeding. Een tiener eet en drinkt als een volwassene. Ook de ontwikkelingsleeftijd speelt een belangrijke rol in de verpleging van het kind. Bij geneesmiddelen die aan kinderen worden gegeven, moet altijd gecontroleerd worden of ze mogen worden voorgeschreven aan kinderen en hoe hoog de dosis moet zijn. Veelal is die dosis afhankelijk van het gewicht. Dit zijn zaken waar de kinderarts deskundig in is.
Wordt een kind jonger dan 6 jaar door een andere arts dan de kinderarts op de Kinderafdeling opgenomen, dan is de afspraak in het Slingeland Ziekenhuis dat de kinderarts voor dit kind in medebehandeling komt. De arts die het kind opneemt, is dan de hoofdbehandelaar. De kinderarts is de medebehandelaar.

De hoofdbehandelaar draagt de zorg voor het probleem waar het kind voor is opgenomen, bijvoorbeeld een gebroken been of een operatie aan de oren. De kinderarts die in medebehandeling komt, draagt zorg voor:
  • de juiste dosering van de medicijnen tegen eventuele pijn;
  • de juiste hoeveelheid vocht;
  • en eventueel de juiste hoeveelheid antibiotica (als die nodig zijn).

Voor de ouders

Als ouder kunt u met uw vragen over het probleem waarvoor het kind is opgenomen terecht bij de hoofdbehandelaar. Hij of zij zal u inlichten over de gang van zaken. Mocht u niet goed weten bij wie u moet zijn, dan kunt dit u aan de verpleegkundige vragen. Zij zorgt ervoor dat de vraag door de juiste arts wordt beantwoord.Deel deze pagina: