KenniscentrumOnderzoekenCardiologisch › ECG (hartfilmpje) › Electrocardiogram (ECG)

Electrocardiogram (ECG)

Hartfilmpje bij kinderen

Een Elektrocardiogram wordt ook wel hartfilmpje genoemd. Met dit onderzoek kan de arts vaststellen of het hart in goede conditie is en werkt zoals het zou moeten werken. Een ECG kan onderdeel zijn van een algemeen onderzoek naar de lichamelijke conditie, maar het kan ook zijn dat de arts wil weten of er afwijkingen zijn aan het hart. Het hartfilmpje geeft informatie over:
  • het hartritme
  • de werking van het hart
  • de grootte van het hart

Werkwijze

Voor het maken van een ECG worden twaalf plakkers (elektroden) aangebracht op de borstkas, armen en benen van het kind. De elektroden in de plakkers vangen elektrische signalen van het hart op. De elektrische activiteit van het hart zorgt voor de samentrekking van het hart (pompfunctie). De signalen van het hart worden doorgegeven aan de meetapparatuur. Kleine metertjes zetten de informatie vervolgens met een lijn op papier. Elektrische activiteit zegt iets over de werking van het hart. Bijvoorbeeld een ritmestoornis kan op deze manier worden vastgesteld.
Tijdens het onderzoek ligt het kind ontspannen met ontbloot bovenlichaam op de onderzoekstafel.  Het onderzoek duurt enkele minuten en doet geen pijn. Uiteraard mogen de ouders/verzorgers van het kind bij het onderzoek aanwezig zijn.

Afspraak  voor ECG

  • Voor kinderen tot 16 jaar wordt het hartfilmpje op de kinderpolikliniek gemaakt door een van de polikliniek-assistentes. Met een verwijzing van de huisarts kunt u hiervoor een afspraak maken op de kinderpoli. De kinderarts wil het kind in dit geval ook nog zien.
  • Is een kind 16 jaar of ouder dan wordt het ECG op de functieafdeling Cardiologie gemaakt. In dit geval hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich met uw kind melden op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 en tussen 13.30 en 16.30 uur aan de balie of de polikliniek Cardiologie (16 jaar of ouder), routenummer 58.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van
  • de verwijzend (huis)arts
  • of van de kinderarts. Dit gebeurt direct na het onderzoek op de kinderpoli of via een belafspraak na enkele dagen.
Afbeelding: Het ontstaan van het elektrisch veld in het hart en daarmee het principe van het ECG.
Bron: Wikipedia

Het ontstaan van het elektrisch veld in het hart en daarmee het principe van het ECG.Deel deze pagina: