Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Samenwerking met GGNet Jeugd

Geestelijke gezondheidszorg

Gepubliceerd op: 11 februari 2022

De kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis hebben een goede samenwerking met GGNet Jeugd, die ook op ziekenhuisterrein is gevestigd. GGNet Jeugd is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen (kinderpsychiatrie). Indien nodig nemen GGNet en de kinderartsen contact met elkaar op, om het kind zo goed mogelijk te helpen.

Kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie

Kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie zijn op zichzelf staande gebieden. Toch is er de nodige overlap. Lichaam en geest zijn te beschouwen als één geheel. Daardoor kan een probleem bij een kind zich zowel lichamelijk als geestelijk uiten.
Met name kinderen met gedragsproblemen worden door zowel de kinderarts als de kinderpsychiater onderzocht en behandeld.

De rol van GGNet

GGNet neemt een belangrijk deel van de diagnostiek voor haar rekening en ook de eventuele begeleiding van het gezin. De diagnostiek houdt het volgende in:

  • is er sprake van een gedragsprobleem;
  • en zo ja, welk gedragsprobleem.

Volgt er begeleiding, dan kan deze bestaan uit onder meer:

  • observaties en gesprekken;
  • verschillende vormen van therapie voor het kind;
  • begeleiding van ouders en/of het kind;
  • medicatie voorschrijven voor het kind;
  • cursussen voor ouders of voor broertjes en zusjes.

De rol van de kinderarts

De kinderarts is vaak betrokken bij het voorschrijven van eventuele medicatie. De kinderarts is in het algemeen niet degene die een diagnose stelt.

Meestal via huisarts

Doorgaans is het de huisarts die een kind (met bijvoorbeeld een mogelijk gedragsprobleem) verwijst naar GGNet. Verwijzing naar een vrijgevestigde kinderpsycholoog is ook mogelijk. Beiden kunnen een diagnose stellen.
Is het kind verwezen naar de kinderarts en vermoedt deze een gedragsprobleem of ander psychiatrisch probleem, dan zal de kinderarts verwijzen naar GGNet.

Medicatie en begeleiding

Heeft een kind de diagnose ADHD gekregen, dan krijgt het veelal medicatie voorgeschreven. Doorgaans wordt dit gedaan door de kinderpsychiater van GGNet. In sommige gevallen verwijst de kinderpsychiater het kind hiervoor door naar de kinderarts.
De kinderarts kan constateren dat er, naast de medicatie, ook behoefte is aan verdere begeleiding van het kind of het gezin. In dat geval kan de kinderarts via de ADHD-polikliniek van GGNet de hulp inroepen van een GZ-Psycholoog en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) van GGNet. Zij brengen dan samen met het kind en de ouders in kaart wat er nog meer nodig is. Vervolgens zullen zij dat organiseren en begeleiden.

Consult en hartfilmpje

Soms heeft de kinderpsychiater van GGNet behoefte aan een consult bij de kinderarts. Bijvoorbeeld omdat hij zekerheid wil of er (ook) iets lichamelijks speelt.
Bij een aantal kinderen die bepaalde medicijnen krijgen voorgeschreven, is het nodig een hartfilmpje (ECG)te maken. Dit kan vaak direct geregeld worden. De kinderarts geeft de uitslag van het hartfilmpje dan direct door aan de kinderpsychiater.

Het team van GGNet Jeugd

Bij GGNet wordt de ADHD-polikliniek bezet door mevrouw M. Vriend en mevrouw L. Kattenbelt. De twee kinderpsychiaters zijn mevrouw T. Keun en de heer S. Gemsa.

Meer informatie over GGNet Jeugd

www.ggnetjeugd.nl

Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2022

Veerle met kinderarts Pijning
De beste kinderhartzorg dichtbij huis