Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Zorg voor moeder en kind

Gepubliceerd op: 11 februari 2022

In diverse samenwerkingsverbanden zijn de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis betrokken bij de zorg voor moeder en het (pasgeboren) kind, waar nodig ook al voor de geboorte.

Verloskundig samenwerkingsverband

In de zorg voor moeder en kind werken de kinderartsen samen met de gynaecologen en verloskundigen. In het kader hiervan nemen de kinderartsen deel aan het verloskundig samenwerkingsverband VSV de Slinge.
De zorg voor moeder en kind in de hele keten van zwanger worden tot na de geboorte is zo goed op elkaar afgestemd. Als er geen medisch ingrijpen noodzakelijk is, wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk verloop van zwangerschap en bevalling. Ook wordt gestreefd naar de juiste hulpverlener op de juiste plek. Moeder en kind staan steeds centraal.

Prenataal consult

Soms constateert de gynaecoloog of verloskundige tijdens de zwangerschap bijzonderheden bij het kind. In dat geval kunnen zij al voor de geboorte de kinderarts in consult vragen, een zogeheten prenataal consult. Ook kunnen zij voor de aanstaande ouders een afspraak maken bij één van de kinderartsen voor een informatief gesprek.
Als ouders of gynaecoloog vragen hebben over medicatiegebruik bij moeder en invloed hiervan op het (ongeboren) kind, kunnen zij eveneens een afspraak maken voor een prenataal consult.

Opvang na de geboorte

Soms zijn er problemen met het kind te verwachten rondom de geboorte. De zorg die nodig is bij de geboorte wordt dan voor de bevalling door de gynaecoloog met de kinderartsen besproken. Dit gebeurt tijdens het wekelijks overleg. Indien nodig is de kinderarts bij de geboorte aanwezig voor een goede opvang van het kind.

Verblijf na de geboorte op de Kraamafdeling

Als de conditie van het kind dit toelaat, gaan moeder en kind na de geboorte samen naar de Kraamafdeling (B2). Daar is een aantal comfortkamers, waar beide ouders samen met het kind de eerste dag na de geboorte kunnen verblijven.
De kinderarts loopt dagelijks visite op de kraamafdeling. Daarbij worden de pasgeborenen die op medische indicatie voor de kinderarts zijn opgenomen besproken en zo nodig nagekeken. Een aantal behandelingen van het kind kan op de kraamafdeling worden uitgevoerd, zoals:
lichttherapie bij geelzucht van de pasgeborene;

  • antibioticabehandelingen via een infuus, mits het kind stabiel is;
  • sondevoeding bij voedingsproblemen;
  • glucose-infuus bij lage bloedsuikers, mits kind stabiel is.

De kinderarts bepaalt of de conditie van het kind dit toelaat.
De verpleegkundigen van de kraamafdeling werken nauw samen met hun collega's op de afdeling Neonatologie (voor zieke pasgeborenen).

Verblijf na de geboorte op de afdeling Neonatologie

Als het kind na de geboorte meer zorg nodig heeft, wordt het opgenomen op de afdeling Neonatologie (B0). Op deze afdeling zijn beperkte mogelijkheden om moeder en kind samen op te nemen, waarbij als voorwaarde geldt dat de conditie van de moeder dit toelaat.

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2022

Veerle met kinderarts Pijning
De beste kinderhartzorg dichtbij huis