Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Neonatologie Nazorg-spreekuur

Gepubliceerd op: 10 februari 2022

Het Neonatologie Nazorg-spreekuur is een gespecialiseerd  spreekuur voor kinderen die te vroeg of met een te laag gewicht geboren zijn, en voor kinderen die bij de geboorte een moeizame start hebben gehad. Dit spreekuur richt zich alleen op de groei en ontwikkeling van uw kind. 

Heeft uw kind koorts of is het ziek, of is er sprake van een ander acuut probleem? Neemt u dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan u, indien nodig, verwijzen naar de polikliniek Kindergeneeskunde.

Samenwerking

Het Neonatologie Nazorg-spreekuur is een samenwerking van medewerkers van het consultatiebureau Yunio en het Slingeland Ziekenhuis. Het team van biedt gezamenlijke nazorg voor u en uw kind. Door de intensieve samenwerking krijgt u eenduidige, gespecialiseerde adviezen en wordt de beste ondersteuning geboden. Ook helpt het om eventuele problemen voortkomend uit de geboorte, tijdig te signaleren, onderzoeken en behandelen. Dit alles met als doel de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het team

Het team van het Neonatologie Nazorg-spreekuur bestaat uit:

 • verpleegkundigen van de afdeling Neonatologie;
 • kinderartsen;
 • jeugdartsen (Yunio)
 • Jeugd verpleegkundigen (Yunio);
 • doktersassistente en secretaresses van de polikliniek Kindergeneeskunde.

Als het nodig is, worden er ook andere zorgverleners ingeschakeld, zoals de pré-logopedist, diëtist, lactatiekundige, psycholoog, maatschappelijk werk of kinderfysiotherapie.

Werkwijze

De werkwijze van de medewerkers van het Neonatologie Nazorg-spreekuur is als volgt:

 • De neonatologie-verpleegkundige neemt één week na ontslag van uw kind uit het ziekenhuis, één of twee keer telefonisch contact met u op. Er wordt dan besproken hoe u, als ouder, de thuiskomst van uw kind heeft ervaren, hoe het gaat met de voeding, het slapen en of er nog vragen of onzekerheden zijn met betrekking tot het kind.

 • In de eerste weken na ontslag krijgt u thuis bezoek van de Jeugd verpleegkundige. Dit bezoek is met name gericht op een eerste kennismaking en om eventuele vragen te beantwoorden. Ook weegt de jeugdverpleegkundige uw kind.

 • Ongeveer twee weken na ontslag is er een afspraak met de kinderarts op het Neonatologie Nazorg-spreekuur. Bij deze afspraak is ook een jeugdverpleegkundige aanwezig.

 • Bij vervolgafspraken op het Neonatologie Nazorg-spreekuur, komt uw kind om en om bij de kinderarts en de jeugdarts. U ziet de jeugdverpleegkundige in ieder geval bij ieder bezoek aan de kinderarts  Zij bespreekt met u de thuissituatie, kan opvoedingsvragen beantwoorden en schakelt wanneer nodig extra hulp in. Ook doet zij de oogtesten van uw kind.
  Het bezoek aan de arts duurt 20 minuten. Aansluitend zal uw kind indien nodig gevaccineerd worden door de jeugdverpleegkundige samen met de neonatologie verpleegkundige of doktersassistente. U hoeft voor vaccinaties niet naar het consultatiebureau.
  Na afloop van het Neonatologie Nazorg-spreekuur, komen de verschillende disciplines bij elkaar voor overleg. Soms blijkt hieruit dat een extra controle of onderzoek gewenst is. Als er bijzonderheden zijn die nog niet met u zijn besproken, nemen wij contact met u op.

 • In het begin is er maandelijks een afspraak. Later zit er meer tijd tussen de afspraken. De kinderen blijven zolang als noodzakelijk is onder controle, maximaal tot 4 jaar. Daarna vindt overdracht naar de schoolarts (GGD) plaats.

Afspraken

Het Neonatologie Nazorg-spreekuur is op maandag of woensdagochtend. De afspraken worden ver van tevoren gemaakt zodat u hier rekening mee kunt houden. U krijgt een uitnodiging voor een nieuwe afspraak volgens een vast schema. Breng bij elke afspraak het groeiboekje en de inentingspapieren van uw kind mee.
Wij verzoeken u vriendelijk afspraken alleen te verzetten om dringende redenen. 
Bent u verhinderd? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op via telefoonnummer (0314) 32 95 92.
Bij het verzetten van een afspraak kan het voorkomen dat u niet bij uw eigen arts en/of verpleegkundige terecht kunt.

Locatie

De afspraken voor het Neonatologie Nazorg-spreekuur vinden plaats op de polikliniek Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis (route 114).

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen tijdens uw bezoek aan het spreekuur. Daarnaast kunt u ook bellen met de secretaresse van de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 92. De secretaresse beoordeelt dan welke zorgverlener uw vraag het beste kan beantwoorden en brengt u met hem/haar in contact. 

Is uw kind op dit moment opgenomen en heeft u vragen? Stelt u uw vragen dan rechtstreeks aan de kinderarts of neonatologie-verpleegkundige van de kinderafdeling.

 

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2022

Veerle met kinderarts Pijning
De beste kinderhartzorg dichtbij huis