Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Melding kinderletsel

Kindermishandeling

Gepubliceerd op: 11 februari 2022

Kindermishandeling is alles wat een kind wordt aangedaan waardoor het schade kan lijden. Hieronder valt:

  • lichamelijke mishandeling;
  • psychische mishandeling (ook bedreiging);
  • seksueel misbruik;
  • het onthouden van essentiële zorg (verwaarlozing);
  • het getuige zijn van huiselijk geweld.

Ieder kind verdient een gelukkige en gezonde jeugd. Maar soms wordt een kind mishandeld door personen (volwassenen) van wie het kind afhankelijk is voor aandacht, verzorging en bescherming. Dit kunnen de biologische ouders, stiefouders of adoptieouders zijn, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten of sporttrainers.

Meer dan 100.000 kinderen per jaar

Kindermishandeling komt veel meer voor dan veelal gedacht wordt. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks in Nederland meer dan 100.000 kinderen worden mishandeld. Ieder jaar overlijden in Nederland meerdere kinderen door mishandeling of verwaarlozing.

Niet altijd gemakkelijk te herkennen

Kindermishandeling is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Een kind dat mishandeld wordt (bijvoorbeeld emotioneel verwaarloosd of vernederd) toont dit lang niet altijd in de vorm van gedragsproblemen. Soms merkt de omgeving helemaal niets aan het kind.

Oorzaken

De belangrijkste factoren die kindermishandeling in de hand werken, zijn verbonden met de eigen achtergrond van opvoeders en verzorgers. Hoe is hun gezondheid? Hoe staat het met hun psychische gesteldheid en persoonlijkheid? Hoe was hun eigen opvoeding? Soms is er stress in een gezin, bijvoorbeeld door financiële problemen.

Kinderletsel-formulier en registratie bij ieder kind

In de gezondheidszorg, zo ook in het Slingeland Ziekenhuis, is men alert op kindermishandeling. De moeilijkheid is dat het niet altijd makkelijk te herkennen is. Daarom vult de zorglener standaard bij ieder kind dat de Spoedeisende Hulp bezoekt of dat wordt opgenomen, een kinderletsel-formulier in. Dit is een formulier dat de zorgverlener met een aantal eenvoudige vragen op weg helpt in de signalering van kindermishandeling.
Daarnaast is het gebruikelijk dat een kind altijd van top tot teen wordt onderzocht. Een kind met bijvoorbeeld een gekneusde teen zal zich daarom tot op de onderbroek moeten uitkleden om onderzocht te worden. Dit is een standaard protocol (kindcheck). 

Team kindermishandeling

Alle ingevulde kinderletsel-formulieren worden anoniem doorgenomen door een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in kindermishandeling. Zo nodig wordt de situatie van het kind anoniem besproken in het team kindermishandeling. Er wordt advies gevraagd aan de vertrouwensarts van Veilig Thuis. Met meerdere disciplines wordt dan besproken op welke wijze hulp kan worden geboden.
Het team kindermishandeling bestaat uit:

  • een kinderarts;
  • een kinderverpleegkundige;
  • een spoedeisende hulp-arts
  • een spoedeisende hulp-verpleegkundige (aandachtsvelder kindermishandeling, tevens coördinator van het team);
  • een vertrouwensarts van Veilig Thuis.

Veilig Thuis: meldpunt voor kindermishandeling

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bellen voor advies of hulp kan 24 uur per dag en zeven dagen per week naar via 0800-2000.
Vanaf 2019 is een nieuwe meldcode van kracht bij vermoeden van kindermishandeling. Daarbij wordt in een vroeg stadium al anoniem advies gevraagd aan Veilig Thuis en eventueel worden artsen geconsulteerd. Dit om zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk (dreigend) huiselijk geweld en onveiligheid te voorkomen en te kunnen volgen.

Maatregelen bij kindermishandeling

Bij een sterk vermoeden van kindermishandeling wordt deze zorg met de ouders gedeeld. Met de ouders wordt besproken dat het ziekenhuis een melding doet bij Veilig Thuis. Alles wordt besproken en gedocumenteerd. Veilig Thuis doet verder onderzoek om de veiligheid en de ontwikkeling van het kind te beoordelen. Samen met de ouders of verzorgers wordt vervolgens een plan gemaakt; er wordt bekeken welke hulp en maatregelen nodig zijn. Veilig Thuis en de Jeugdbescherming zijn er voor het kind en zijn ouders.

Kindermishandeling ontstaat vaak vanuit een situatie van onmacht.Een arts heeft de mogelijkheid om bij een sterk vermoeden van mishandeling het kind op te nemen in het ziekenhuis en direct Veilig Thuis in te schakelen. De doelstelling is altijd om veiligheid te garanderen, zodat later bekeken kan worden met alle betrokkenen hoe verder te gaan.

Norm, meldcode en procedure

De overheid wil kindermishandeling in kaart brengen, verminderen, en het liefst stoppen. Voor ziekenhuizen is er de Veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen. Daarnaast is er de meldcode van de KNMG: Artsen en kindermishandeling; meldcode en stappenplan.  
Het Slingeland heeft sinds 2015 een scholing voor alle hulpverleners van het ziekenhuis, zodat iedereen op de hoogte is hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Meer informatie

 

Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2022

Veerle met kinderarts Pijning
De beste kinderhartzorg dichtbij huis