KenniscentrumZiekte/Aandoening › Oncologie › Kinderoncologie

Kinderoncologie

Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Voor het Slingeland Ziekenhuis betekent dit dat we per jaar enkele patiënten doorverwijzen met verdenking op een vorm van kinderkanker. Tot nu toe gebeurde dat meestal naar het Radboudumc in Nijmegen. Onderzoek en behandeling  van kinderen met (verdenking op) kanker, vinden plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen waaronder Nijmegen.
De behandelingen worden echter steeds complexer. Door de versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering. Daarom is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht opgericht. Nu al wordt een deel van de patiënten gezien in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht, de verwachting is dat hier in 2017 een nieuwbouw locatie wordt opgeleverd en dat alle kinderen met verdenking op een vorm van kanker naar het prinses Maxima Centrum te Utrecht worden verwezen.

Einde aaan 'shared care' in het Slingeland

Tot voor kort werd in het Slingeland Ziekenhuis zogenaamde shared care geleverd. Dat wil zeggen dat na de eerste behandeling in het academisch ziekenhuis, het kind voor controle en soms ook een deel van de behandeling in het Slingeland Ziekenhuis terugkomt. De eisen voor deze shared care zijn echter steeds strenger geworden. Met het Radboudumc zijn we nu overeengekomen dat we nog wel laboratorium controles doen bij kinderen die onder behandeling zijn bij de kinderoncoloog, maar in principe geen behandeling. Ook kan de kinderoncoloog vragen of we een kind willen beoordelen als het ziek is of koorts heeft tijdens de behandeling. Er vindt dan altijd nauw overleg plaats over de te nemen stappen.In de toekomst zullen de kinderen voor diagnostiek en behandeling primair in Utrecht worden gezien. Een deel van de zorg zal daarna plaats gaan vinden in een aantal shared care centra die nog moeten worden aangewezen. Welke rol we hierin als kinderartsen van he Slingeland Ziekenhuis gaan spelen is nog onduidelijk.

Expertise om oncologische ziekten te herkennen

Hoe dan ook kan bij verdenking op een kwaadaardige aandoening bij een kind nog steeds worden verwezen naar de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis. De expertise om deze ziekten te herkennen is aanwezig en bij een sterk vermoeden zullen we altijd doorverwijzen. Er zijn nog steeds kinderverpleegkundigen en kinderartsen met aandachtsgebied kinderoncologie; ze nemen deel aan regionaal overleg om kennis en kunde op peil te houden en patiënten te bespreken.
Het Slingeland Ziekenhuis heeft twee kinderartsen die de kinderoncologie als specifiek aandachtsgebied hebben. Dat zijn:
Deel deze pagina: