KenniscentrumThema-poliklinieken › SOLK-assessment › SOLK-assessment jongeren
Patiëntenfolders

SOLK-assessment jongeren

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten


Sinds februari 2016 is er bij de kindergeneeskunde in het Slingeland Ziekenhuis de mogelijkheid voor een SOLK-assessment. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, wat wil zeggen dat er lichamelijke klachten zijn waar door de huisarts geen goede verklaring voor gevonden is. Een assessment is een vorm van uitgebreid onderzoek.

Onverklaarde Lichamelijke Klachten

Vaak is wel duidelijk waar klachten vandaan komen: het is bijvoorbeeld logisch dat je pijn hebt als je iets hebt gebroken, of dat je spierpijn en hoofdpijn hebt bij de griep. Veelal zijn dit klachten die weer over gaan. Soms is niet duidelijk waar klachten door veroorzaakt worden. Deze klachten zijn hardnekkig en kunnen leiden tot hinder in het dagelijks functioneren en tot schoolverzuim.
Dergelijke langdurig bestaande klachten, die niet goed te duiden zijn en die veel impact hebben op het kind, noemen we Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
Deze SOLK-klachten vragen een speciale aanpak die we in het Slingeland Ziekenhuis sinds kort met behulp van de gemeente Doetinchem hebben kunnen realiseren.

Wat houdt een assessment in

Het assessment is een éénmalig bezoek aan een groep van zorgverleners. Bij dit assessment wordt het kind in één ochtend gezien door de kinderarts, de fysiotherapeut en de kinderpsycholoog. Bij elk van hen wordt er uitgebreid met het kind gesproken of onderzoek gedaan en ieder zal vanuit zijn eigen invalshoek nagaan wat de hinder van de klachten zal kunnen verminderen.
De ochtend start bij de kinderarts, daarna volgt een bezoek aan de fysiotherapeut en als laatste de kinderpsycholoog. Deze 3 bezoeken duren allemaal ongeveer 45 minuten. Tussen de bezoeken is er 5 minuten ingepland om van de ene naar de andere zorgverlener te lopen. Daarna mag het kind weer naar huis.
Aan het einde van de ochtend komen de drie behandelaren bij elkaar om hun bevindingen met elkaar te bespreken in een multidisciplinair overleg. Samen komen zij tot een plan van aanpak bij voor de klacht. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit aanvullend onderzoek of een bepaalde therapie. Dezelfde middag hebben ze telefonisch contact met het kind en/of de ouders en zullen ze uitleggen wat er op het multidisciplinaire overleg is besproken.

Voor wie is het SOLK-assessment bedoeld

Het SOLK-assessment is bedoeld voor kinderen tot 16 jaar (veelal van middelbare schoolleeftijd) met langdurige onvoldoende verklaarde klachten waarbij er tot nu toe nog geen goede oplossing is gevonden. De klachten die veel voorkomen zijn chronische pijnen (hoofd, buik, ledematen, etc.), maar ook zaken als misselijkheid en vermoeidheid. Bij veel van deze kinderen kunnen de klachten grote gevolgen hebben, zoals schoolverzuim of het niet meer mee kunnen doen met activiteiten met vrienden of vriendinnen. Het achterhalen van de oorzaak van deze klachten kan lastig zijn, maar er zijn vaak wel mogelijkheden om de gevolgen en hinder van die klachten te beperken.

Voor wie is het SOLK-assessment niet bedoeld

Het SOLK-assessment is niet bedoeld voor kinderen bij wie gedragsproblemen de hoofdklacht vormen. Gedragsproblemen kunnen wel een deel uitmaken van het probleem maar kunnen niet het enige probleem zijn waarvoor verwezen wordt. Voor kinderen met gedragsproblemen kunt u met de huisarts overleggen wat de beste plek voor onderzoek of behandeling is.

Een afspraak voor het SOLK-assessment

Hulpverleners in de omgeving van het kind kunnen bespreken met het kind of het een idee is om een dergelijk assessment te doen. Dit kan een schoolarts zijn, iemand van het buurtteam of de huisarts. Alleen de huisarts kan het kind daadwerkelijk voor een assessment aanmelden. De huisarts zal ook altijd eerst even zelf met het kind en de ouders willen overleggen hoe jullie daartegenover staan. Is de conclusie dat het SOLK-assessment een goed idee voor het kind is, dan meldt de huisarts het kind aan bij de polikliniek Kindergeneeskunde. Daarna volgt een uitnodiging via het secretariaat Kindergeneeskunde.

De SOLK-assessments vinden één ochtend per maand plaats. Er zijn dus een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, waardoor er soms een langere wachttijd ontstaat.
Zie ook: folder Solk-assessment bij jongerenDeel deze pagina: