KenniscentrumThema-poliklinieken › Down-poli › Down-poli

Down-poli

Polikliniek voor kinderen met Downsyndroom

De Down-poli is een speciale polikliniek voor kinderen met Downsyndroom. Tijdens één (jaarlijkse) afspraak ziet uw kind alle noodzakelijke zorgverleners op één middag. Dat scheelt extra bezoeken en prikkels.

Verwijzing

In de meeste gevallen is uw kind al onder behandeling van een kinderarts van het Slingeland Ziekenhuis. Die kan een verwijzing geven. Wanneer dit niet het geval is, kan direct contact worden opgenomen met de polikliniek Kindergeneeskunde.

Bezoek aan de Down-poli

Uw kind bezoekt op één dagdeel meerdere zorgverleners. De afspraken met een kinderarts, een kinderfysiotherapeut, een KNO-arts, een oogarts/orthoptist en een logopedist worden dan na elkaar gepland. In totaal duurt het bezoek 2,5 tot 3 uur.
U krijgt vooraf een vragenlijst toegestuurd. U kunt die vóór de afspraak opsturen of meenemen naar de afspraak.
Uw kind komt in principe, volgens de landelijke richtlijn, één keer per jaar. Desgewenst kunnen tussentijds extra afspraken worden gemaakt.

Terugkoppeling

De terugkoppeling aan de ouders volgt telefonisch binnen enkele dagen na het bezoek. De zorgverleners hebben uw kind dan gezamenlijk besproken en resultaten en ervaringen gedeeld. Zo ontstaat een compleet beeld.Deel deze pagina: