KenniscentrumOverige informatie › Kwaliteitscertificaten › Certificering kindergeneeskunde

Certificering kindergeneeskunde

De afdeling Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis vindt kwaliteit van zorg en informatieoverdracht erg belangrijk. Mede daarom spant de afdeling zich in om te voldoen aan alle gestelde veiligheidsnormen en kwalificeringen die in Nederland gelden. Regelmatig komen daar nieuwe items bij.

Toetsing

Ieder jaar wordt de afdeling getoetst of zij voldoet aan de normen die worden gesteld door verschillende organisaties. Dat betreft onder meer de volgende organisaties en toetsingen:
  • het ministerie van het VWS; basisset ziekenhuizen
  • de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA);
  • Infectie Risico Inventarisaties;
  • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie;
  • visitaties door vakgroepen;
  • diverse veiligheidsinspecties;
  • meerdere ouderverenigingen.

Suggestiekaart

Als het gaat om veiligheid en de kwaliteit van zorg hecht de Kinderafdeling veel belang aan de mening van ouders, verzorgers en bezoekers. Uw mening kunt u kenbaar maken op de suggestiekaart, die u kunt vinden op de website (in digitale vorm) en op de afdeling of polikliniek.

Feedbackradar

Sinds 2016 wordt op de kinderafdeling en kinderdagverpleging gebruik gebruikgemaakt van de zogenaamde 'Feedbackradar'. Tijdens de opname vragen we of u onze vragenlijst m.b.t. uw ervaringen wil invullen. We gebruiken eenmalig uw e-mailadres om een link te sturen waarna u de vragenlijst online kunt invullen.

Ervaringen delen

Als u uw ervaringen met de zorg wilt delen met anderen, kunt u dat doen op de website www.zorgkaartnederland.nl.
Over 2014 en 2016 is het Slingeland Ziekenhuis door de Patiëntenfederatie Nederland uitgeroepen tot meest patiëntvriendelijke ziekenhuis. Om de patiëntvriendelijkheid van de ziekenhuizen te beoordelen werd gebruik gemaakt van de waarderingen op ZorgkaartNederland.nl.

Bronzen Smiley

De Kinderafdeling is twee keer gecertificeerd voor de bronzen Smiley. De Smiley is een initiatief van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze stichting behartigt de belangen van kinderen in het ziekenhuis en hun ouders/verzorgers door het stimuleren van kindgerichte zorg. De bronzen Smileys geven aan dat de Kinderdagverpleging en de Kinderafdeling voldoen aan de eisen die de Stichting Kind en Ziekenhuis stelt ten aanzien van kindgerichte en kindvriendelijke zorg.
banner4-smiley-800x100px-brons-150dpi

Borstvoeding

Het Slingeland Ziekenhuis hanteert de richtlijnen van het WHO-borstvoedingscertificaat. Dit geeft u de garantie dat de verpleegkundigen op de kraam- en kinderafdeling goede zorg geven rondom de begeleiding van borstvoeding.

NeokeurmerkNeo keurmerk

De afdeling Neonatologie is gecertificeerd voor het Neokeurmerk, dat is gelanceerd door de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). Daarmee voldoet de afdeling aan kwaliteitscriteria opgesteld door ouders, waaraan de zorg voor de neonaat en ouders dient te vodoen.Deel deze pagina: