KenniscentrumOverige informatie › Kwaliteitscertificaten › Certificering kindergeneeskunde

Certificering kindergeneeskunde

De afdeling Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis vindt kwaliteit van zorg en informatieoverdracht erg belangrijk. Mede daarom spant de afdeling zich in om te voldoen aan alle gestelde veiligheidsnormen en kwalificeringen die in Nederland gelden. Regelmatig komen daar nieuwe items bij.

Toetsing

Ieder jaar wordt de afdeling getoetst of zij voldoet aan de normen die worden gesteld door verschillende orga

Suggestieformulier

nisaties. Dat betreft onder meer de volgende organisaties en toetsingen:
  • het ministerie van het VWS; basisset ziekenhuizen
  • de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA);
  • Infectie Risico Inventarisaties;
  • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie;
  • visitaties door vakgroepen;
  • diverse veiligheidsinspecties;
  • meerdere ouderverenigingen.

Suggestiekaart

Als het gaat om veiligheid en de kwaliteit van zorg hecht de Kinderafdeling veel belang aan de mening van ouders, verzorgers en bezoekers. Uw mening kunt u kenbaar maken op de suggestiekaart, die u kunt vinden op de website (in digitale vorm) en op de afdeling of polikliniek.

Feedbackradar

Vanaf 2016 wordt op de kinderafdeling en kinderdagverpleging gebruik gemaakt van de zogenaamde 'Feedbackradar'. Tijdens de opname vragen we of u onze vragenlijst m.b.t. uw ervaringen wil invullen. We gebruiken eenmalig uw e-mailadres om u een link te sturen waarna u de vragenlijst online kunt invullen.

Ervaringen delen

Als u uw ervaringen met de zorg wilt delen met anderen, kunt u dat doen op de website www.zorgkaartnederland.nl.
In 2014 is het Slingeland Ziekenhuis door de Patiëntenfederatie Nederland uitgeroepen tot meest patiëntvriendelijke ziekenhuis. Om de patiëntvriendelijkheid van de ziekenhuizen te beoordelen werd gebruik gemaakt van de waarderingen op ZorgkaartNederland.nl.

Bronzen Smiley

De Kinderafdeling is twee keer gecertificeerd voor de bronzen Smiley. De Smiley is een initiatief van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze stichting behartigt de belangen van kinderen in het ziekenhuis en hun ouders/verzorgers door het stimuleren van kindgerichte zorg. De bronzen Smileys geven aan dat de Kinderdagverpleging en de Kinderafdeling voldoen aan de eisen die de Stichting Kind en Ziekenhuis stelt ten aanzien van kindgerichte en kindvriendelijke zorg.

Borstvoedingscertificaat

De Kinderafdeling heeft het Borstvoedingscertificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding. De Kinderafdeling deelt de visie dat elk kind de kans moet krijgen op het welslagen van borstvoeding meteen na de geboorte. Daar geeft de afdeling ook uitvoering aan door middel van het toepassen van de tien vuistregels.

Neokeurmerk

De afdeling Neonatologie wil graag in aanmerking komen voor een certificering voor het Neokeurmerk, dat in maart 2013 is gelanceerd door de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). Vanaf voorjaar 2014 kunnen afdelingen zich aanmelden voor het Neokeurmerk-programma. De afdeling treft nu volop voorbereidingen om straks aan de criteria van het Neokeurmerk te voldoen.

Ziekenhuisbrede certificeringen

Enkele certificeringen gelden ziekenhuisbreed. Dat zijn:Deel deze pagina: