KenniscentrumAfdelingsinformatie › Veiligheid patiënt › Managementsysteem voor patiëntveiligheid

Managementsysteem voor patiëntveiligheid

Werken met een VMS

De veiligheid van onze patiënten is van groot belang. Ondanks dat patiëntenzorg nooit 100% zonder risico's zal zijn, proberen we in het Slingeland Ziekenhuis deze risico's tot een minimum te beperken. We zorgen voor een veilige omgeving en werken volgens vaste regels. Zo kunnen we leren van fouten uit het verleden en zal de veiligheid steeds verder verbeteren.

Landelijk systeem

De ziekenhuizen in Nederland werken met een landelijk systeem voor patiëntveiligheid. Dit heet VMS, wat staat voor Veiligheids Management Systeem. Het VMS is een systeem waarmee ziekenhuizen continu risico's signaleren en verbeteringen doorvoeren. Met als doel de patiëntveiligheid zeker te stellen.
Voor volwassen patiënten zijn er tien thema's gekozen, waar veel winst valt te behalen in het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen. Daarnaast is er nog een extra thema: Veilige zorg voor kinderen.

Veilige zorg voor kinderen

De Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde heeft samen met deskundigen van VMS Zorg een praktijkgids 'Veilige zorg voor kinderen' gemaakt. Zorgprofessionals zijn met de beschreven interventies aan de slag gegaan om de zorg voor zieke kinderen te verbeteren en veiliger te maken. Het gaat vooral om zaken die te maken hebben met medicijnen, pijn en het voorkomen van verwisselingen van en bij patiënten.
De gids geeft ook aan dat een ziekenhuis een systeem moet hebben waarmee zieke kinderen nog beter in de gaten worden gehouden. Er kan dan snel worden ingegrepen als een kind zieker wordt. Dit onderdeel heeft de vakgroep Kindergeneeskunde overgenomen van het Radboudumc in Nijmegen, dat al langer met een dergelijk systeem werkt. De kinderafdelingen die veel samenwerken met het Radboudumc hebben gekozen voor het systeem dat in dit academisch ziekenhuis wordt gebruikt.

Kinderafdeling heeft aanpassingen gedaan

De Kinderafdeling van het Slingeland Ziekenhuis heeft alle veranderingen doorgevoerd die van deze afdeling verwacht mogen worden. Daarmee voldoet de Kinderafdeling aan alle voorwaarden uit de Kindergids van VMS Zorg. Uiteraard is veiligheid een continu proces en blijft er veel aandacht voor veiligheid bestaan, ook nu de noodzakelijke veranderingen zijn doorgevoerd.

Meer informatie
Deel deze pagina: