KenniscentrumAfdelingsinformatieSamenwerking › IVH integrale vroeghulp › Integrale vroeghulp

Integrale vroeghulp

Hulp bij vragen over ontwikkeling jonge kinderen

Als u zich zorgen maakt over de verstandelijke, gedragsmatige en/of motorische ontwikkeling van uw jonge kind, kunt u voor advies terecht bij Integrale Vroeghulp Oost-Gelderland. Integrale Vroeghulp is er voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Samenwerkingsverband

Integrale Vroeghulp Oost-Gelderland is een samenwerkingsverband van MEE Oost-Gelderland, Zozijn, Kentalis en Groot Klimmendaal. Ook de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis nemen hieraan deel. Eén van de kinderartsen is lid van het team van Integrale Vroeghulp. Dit team bestaat uit:
  • een coördinator van Integrale Vroeghulp
  • een kinderpsycholoog of orthopedagoog
  • een kinderarts
  • eventueel een revalidatiearts of een logopedist van Kentalis.

Hulpvraag

Integrale Vroeghulp kijkt samen met u naar uw kind, om zo goed mogelijk een antwoord te kunnen geven op uw hulpvraag. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn:of uw kind al schoolrijp is;u heeft vragen over het gedrag van uw kind;past het gedrag bij de leeftijd;wat kunnen we doen om bepaald gedrag te veranderen.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden bij Integrale Vroeghulp, telefoonnummer (0314) 36 41 51. U kunt dan direct vertellen wat uw vragen zijn. Een verwijsbrief van een arts is niet nodig.

Het traject

Na aanmelding wordt samen met een coördinator gekeken of Integrale Vroeghulp u en uw kind verder kan helpen. Vervolgens krijgt u een trajectbegeleider toegewezen, die een afspraak met u maakt voor een huisbezoek. Uw zorgen en vragen kunt u met deze trajectbegeleider bespreken. Van dit gesprek maakt de trajectbegeleider een intake-verslag. Dit wordt besproken in het team van Integrale Vroeghulp. Ook worden er video-opnames gemaakt van uw kind ter ondersteuning van het intake-verslag.Bij de bespreking van het verslag kunt u zelf aanwezig zijn. Het team zoekt in overleg met u en de trajectbegeleider antwoord op uw vragen en stelt een advies op. Bureau Jeugdzorg kan zo nodig zorgen voor het verkrijgen (indiceren) van extra hulp. Als u vindt dat u voldoende hulp heeft gekregen, kunt u dit aangeven. De Integrale Vroeghulp stopt dan.

Geen kosten

Aan Integrale Vroeghulp zijn geen kosten verbonden. Vanaf 2015 worden deze kosten door de gemeente gedragen.

Meer informatie

Integrale Vroeghulp algemeen: www.integralevroeghulp.nl, Integrale Vroeghulp Oost Gelderland


Deel deze pagina: