KenniscentrumAfdelingsinformatieSamenwerking › IVH integrale vroeghulp › Integrale vroeghulp

Integrale vroeghulp

Hulp bij vragen over ontwikkeling jonge kinderen

Als u zich zorgen maakt over de verstandelijke, gedragsmatige en/of motorische ontwikkeling van uw jonge kind, kunt u voor advies terecht bij Integrale Vroeghulp Oost-Gelderland. Integrale Vroeghulp is er voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Samenwerkingsverband

Integrale Vroeghulp Oost-Gelderland is een samenwerkingsverband van MEE Oost-Gelderland, Zozijn, Kentalis en Groot Klimmendaal. Ook de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis nemen hieraan deel. Eén van de kinderartsen is lid van het team van Integrale Vroeghulp. Dit team bestaat uit:
  • een coördinator van Integrale Vroeghulp
  • een kinderpsycholoog of orthopedagoog
  • een kinderarts
  • eventueel een revalidatiearts of een logopedist van Kentalis.

Hulpvraag

Integrale Vroeghulp kijkt samen met u naar uw kind, om zo goed mogelijk een antwoord te kunnen geven op uw hulpvraag. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn:of uw kind al schoolrijp is;u heeft vragen over het gedrag van uw kind;past het gedrag bij de leeftijd;wat kunnen we doen om bepaald gedrag te veranderen.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden bij Integrale Vroeghulp, telefoonnummer (0314) 36 41 51. U kunt dan direct vertellen wat uw vragen zijn. Een verwijsbrief van een arts is niet nodig.

Het traject

Na aanmelding wordt samen met een coördinator gekeken of Integrale Vroeghulp u en uw kind verder kan helpen. Vervolgens krijgt u een trajectbegeleider toegewezen, die een afspraak met u maakt voor een huisbezoek. Uw zorgen en vragen kunt u met deze trajectbegeleider bespreken. Van dit gesprek maakt de trajectbegeleider een intake-verslag. Dit wordt besproken in het team van Integrale Vroeghulp. Ook worden er video-opnames gemaakt van uw kind ter ondersteuning van het intake-verslag.Bij de bespreking van het verslag kunt u zelf aanwezig zijn. Het team zoekt in overleg met u en de trajectbegeleider antwoord op uw vragen en stelt een advies op.Soms is er een indicatie nodig om hulp of onderzoek te krijgen. Een traject werker helpt u bij het verkrijgen van een indicatie ( indicatie = geld verstrekt door de gemeente). Soms is een doorverwijzing naar een ziekenhuis of een hulpinstantie nodig. Uw huisarts kan dit dan verzorgen. Wanner de zorg geregeld is trekt de Integale Vroeghulp zich weer terug.
Inmiddels is de jeugdzorg door de overheid toegewezen aan de gemeente. De gemeente heeft diverse jeugd en gezinswerkers aangesteld. Ook zij kunnen u helpen bij vragen. U kunt hen vinden via het buurtplein.
 

Geen kosten

Aan Integrale Vroeghulp zijn geen kosten verbonden. Vanaf 2015 worden deze kosten door de gemeente gedragen.

Meer informatie

Integrale Vroeghulp algemeen: www.integralevroeghulp.nl, Integrale Vroeghulp Oost GelderlandDeel deze pagina: