KenniscentrumAfdelingsinformatie › Afspraak maken › Een afspraak maken met de kinderarts

Een afspraak maken met de kinderarts

Wij plannen graag een afspraak voor uw kind in bij één van onze kinderartsen als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of een specialist.

Telefonisch

U kunt contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde of u komt even langs. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Tel. (0314) 32 95 92

Online afspraak maken

Voor kinderen van 16 jaar of ouder is het mogelijk om online een controle-afspraak te plannen.
Nieuwe patiënten of bij nieuwe zorgvragen moet u altijd telefonisch een afspraak maken. U heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist.

Verhinderd:

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 95 92. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Afsprakenkaartje en verwijsbrief

Bij het bezoek aan de polikliniek wordt u verzocht ervoor te zorgen dat u een afsprakenkaartje heeft met een sticker met correcte, actuele gegevens van uw kind (of het ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
Mocht u een verwijsbrief hebben gekregen van de arts die uw kind heeft verwezen, wilt u deze dan ook meebrengen. Het kan ook dat de verwijsbrief al digitaal naar het ziekenhuis is verstuurd. 

Medicijnenoverzicht

Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.

Besmettelijke ziekten voorkomen

Als uw kind op het tijdstip van de afspraak een besmettelijke ziekte heeft, verzoeken wij u dit altijd even te melden via telefoonnummer (0314) 32 95 92 zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen voor de opvang van uw kind bij binnenkomst.
Datzelfde geldt wanneer uw kind de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland is geweest. Wij vragen u dit van te voren te melden via telefoonnummer (0314) 32 95 92 in verband met mogelijk besmettingsgevaar.

Komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Zie ook Polikliniek Kindergeneeskunde voor meer informatie.Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.Deel deze pagina: