BlogKindergeneeskunde › Testen bij vermoeden antibiotica-allergie

Testen bij vermoeden antibiotica-allergie

Lonneke van Onzenoort

Maandag, 27 Juli 2015

De kinderartsen in het Slingeland Ziekenhuis hebben onlangs een nieuwe test geïntroduceerd waarmee een antibioticumallergie bij kinderen kan worden aangetoond.
Een deel van de kinderen die een antibioticum voorgeschreven krijgen, ontwikkelt klachten van de huid tijdens het gebruik van het antibioticum.

Meestal gaat het om een rode huiduitslag die enkele dagen na de start van de antibioticum kuur ontstaat. Het kan ook gaan om galbulten, zwelling van de huid of eczeem. Hierbij denken ouders en artsen vaak aan een allergie voor het antibioticum. Onderzoek heeft echter aangetoond dat slechts een klein gedeelte van de kinderen (minder dan 10%) een echte antibioticum allergie heeft. Bij de meerderheid ontstaat de huiduitslag als reactie op de infectie waar de arts het antibioticum voor voorschreef. Bij vermoeden op een antibioticum allergie wordt het antibioticum vaak niet meer gegeven. Er wordt dan een ander antibioticum gegeven. In de meeste gevallen is dit dus ten onrechte. Een ander antibioticum geven leidt tot resistentie bij het kind (verminderde werkzaamheid van de antibiotica tegen bacteri├źn). Ook is er vaak sprake van meer bijwerkingen bij het kind.

Provocatietest

Om vast te stellen of er sprake is van een echte antibioticum-allergie, doen de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis een orale antibioticum provocatietest. Dit gaat als volgt:
Het kind en de ouders worden, na verwijzing door de huisarts, uitgenodigd voor een gesprek met de kinderarts. De kinderarts stelt vragen om de aard en ernst van de (vermoedelijke) allergische reactie in te schatten. De kinderarts doet ook lichamelijk onderzoek.
Vervolgens komt het kind naar het ziekenhuis voor de provocatietest. Tijdens deze test krijgt het kind opklimmende hoeveelheden van het geneesmiddel. Hierbij wordt gekeken of het kind klachten krijgt die passen bij een allergische reactie.
Na afloop van de test worden de ouders, huisarts en apotheek op de hoogte gesteld van de uitkomst.
Wilt u meer lezen over dit onderwerp, kijk dan ook naar Geneesmiddelallergie.

Heeft uw kind een vermoedelijke allergische reactie op een antibioticum doorgemaakt en wilt u meer zekerheid of er sprake is van een echte antibioticum allergie, bespreek dit dan met uw huisarts. De huisarts kan verwijzen naar de kinderartsen voor een antibioticum provocatietest.

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Testen bij vermoeden antibiotica-allergie

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)