BlogKindergeneeskunde › Symposium: Betere zorg voor de pasgeborene

Symposium: Betere zorg voor de pasgeborene

LS, webredactie

Maandag, 5 Januari 2015

door Monique Jacobs (kinderarts)

Op donderdag 30 oktober 2014, heeft de vakgroep Kindergeneeskunde een symposium georganiseerd over de zorg voor de pasgeborene, in de Dru Cultuur Fabriek in Ulft. Het symposium was bedoeld voor alle professionals in de regio betrokken bij de zorg voor Moeder & Kind. De opkomst was goed, met 120 deelnemers van zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Kinderarts Monique Jacobs leidde de avond in met een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen binnen de zuigelingenzorg in onze regio. In het Slingeland Ziekenhuis streven we er bijvoorbeeld naar om moeder en kind na de geboorte bij elkaar te verzorgen. Op de kraamafdeling hebben we de beschikking over comfortkamers. Beide ouders kunnen hier na de geboorte met hun kind verblijven. Op de afdeling Neonatologie zijn couveusesuites waar moeders bij hun zieke kind kunnen zijn. Kraamafdeling en afdeling Neonatologie werken intensief samen. Zij maken gebruik van elkaars expertise. De zorg wordt zo veel mogelijk afgestemd op het ontwikkelingsstadium van het kind (ontwikkelingsgerichte zorg). De ouders worden betrokken bij het zorg proces.
Een nieuw initiatief is de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op de polikliniek van het Slingeland Ziekenhuis wordt de nazorg voor te vroeg geboren kinderen en kinderen met een veel te laag geboortegewicht samen gedaan met de JGZ-arts en JGZ-verpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg).
Als eerste gastspreker gaf Professor Dr. Harry Lafeber (kinderarts-neonatoloog, VUmc Amsterdam) een overzicht van de laatste inzichten in de meest optimale voeding voor te vroeg geboren kinderen en kinderen met een te laag geboortegewicht. Een te forse gewichtstoename wordt hierbij niet meer nagestreefd i.v.m. negatieve gevolgen hiervan op latere leeftijd.
Na de pauze sprak Dr. Ben Semmekrot (kinderarts, CWZ Nijmegen) over zijn ervaringen met het werken op een Neonatologie-afdeling met alleen maar couveusesuites. Alle kinderen hebben hier een eigen kamer waar moeder kan blijven slapen zo lang het kind opgenomen moet blijven. Zowel ouders als verpleegkundig personeel zijn doorgaans zeer positief.
Als laatste spreker hield Monique Oude Reijmer (neonatologie verpleegkundige en NIDCAP consulent, Erasmus MC Rotterdam) een mooi verhaal over ontwikkelingsgerichte zorg. Door goed te observeren, kan de zorg veel beter op het individuele kind worden afgestemd.
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer leerzaam en gevarieerd symposium met interessante sprekers. Het heeft alle zorgprofessionals rondom Moeder & Kind uit onze regio weer eens bij elkaar gebracht. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot vruchtbare discussies en aanhalen van de onderlinge banden.

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Symposium: Betere zorg voor de pasgeborene

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)