BlogKindergeneeskunde › Samenwerking met Yunio voor Neonatologie Nazorg Poli

Samenwerking met Yunio voor Neonatologie Nazorg Poli

LS, webredactie

Dinsdag, 2 December 2014

Het Slingeland Ziekenhuis en Yunio Jeugdgezondheidszorg hebben sinds dit najaar samen een Neonatologie Nazorg Poli. Het doel van deze samenwerking is om de zorg voor baby’s die extra zorg nodig hebben te verbeteren. De polikliniek bevindt zich in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Op de Neonatologie Nazorg Poli kunnen ouders van kinderen die problemen hadden rondom de geboorte terecht. Men kan hierbij denken aan kinderen die te vroeg geboren zijn, een te laag geboortegewicht hadden of aan baby’s met een bijzondere problematiek bijvoorbeeld zuurstoftekort tijdens de geboorte. De zorg van de kinderarts en het consultatiebureau zijn samengevoegd. Ouders kunnen, als zij dat willen, zo op één plek terecht, bij de Neonatologie Nazorg Poli en hoeven daarnaast niet meer ook naar het consultatiebureau.

Kinderarts, jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Ouders kunnen op afspraak terecht op de Neonatologie Nazorg Poli. De kinderen worden afwisselend gezien door de kinderarts van het Slingeland Ziekenhuis en de jeugdarts van Yunio. Daarnaast is de jeugdverpleegkundige nauw betrokken bij de (na)zorg voor kinderen. Zo krijgen de kinderen de medische zorg en kunnen tegelijkertijd terecht voor meten en wegen, advies over verzorging en opvoeding en vaccinaties. Om een vloeiendere overgang te krijgen van ziekenhuis naar thuis wordt de jeugdverpleegkundige actief betrokken bij ontslag uit het ziekenhuis, een zogenaamde “warme overdracht”. In de week na ontslag volgt ook een huisbezoek van de jeugdverpleegkundige.

Eén plek voor alle zorg rondom kinderen die extra zorg nodig hebben.

Het grootste voordeel van de samenwerking is dat ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben goed en eenduidig worden begeleid en geadviseerd door een team van deskundigen van zowel het Slingeland Ziekenhuis als Yunio. Wanneer er zich problemen voordoen kan tijdig worden ingegrepen. Ouders kunnen indien nodig snel worden verwezen naar andere betrokken professionals, zoals de kinderfysiotherapeut, de prelogopediste of naar het medisch maatschappelijk werk. Hierdoor kan snel op veranderingen in de situatie van een kindje worden ingespeeld. Ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben, hebben één plek voor de zorg voor hun kind.

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Samenwerking met Yunio voor Neonatologie Nazorg Poli

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)