BlogKindergeneeskunde › Online astmazorg project De Luchtbrug

Online astmazorg project De Luchtbrug

Lonneke van Onzenoort

Vrijdag, 3 April 2015


Op 1 april 2015 is er in het Slingeland Ziekenhuis een nieuw astmaproject van start gegaan. Het project betreft de online astmakliniek www.luchtbrug.nl. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar tot 16 jaar die onder behandeling zijn bij de kinderarts vanwege astma.
Doel van het project is het verbeteren van de astmazorg door het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en ouders bij de astmazorg. Door meer inspraak in de behandeling en eerder ingrijpen hopen we de klachten van astma te verminderen .

Informatief en persoonlijk

Deze online astmakliniek bestaat uit een algemeen toegankelijke informatiemodule waar informatie te vinden is over astma en astmabehandeling. Daarnaast is er een afgeschermde privé-module. In deze privé-module staan het persoonlijke behandelplan van het kind en is er een mogelijkheid waar het kind en ouders rechtstreeks en via een beveiligde verbinding kunnen communiceren met het behandelteam.

Aanvulling op bestaande zorg

Online astmazorg is een waardevolle aanvulling in de astma behandeling van kinderen. Recent heeft een onderzoeksgroep van het Radboudumc aangetoond dat online astmazorg zelfs een deel van de bezoeken aan kinderarts kan vervangen.
In het Slingeland Ziekenhuis wordt de online astmazorg via www.luchtbrug.nl ingezet ter ondersteuning van het contact met de kinderarts en kinderlongverpleegkundige. De contacten in het ziekenhuis met de kinderarts en kinderlongverpleegkundige blijven wel gewoon bestaan.

Deelname en vragen

Als uw kind bij de kinderarts onder behandeling is voor astma, zullen u en uw kind vanzelf uitgenodigd worden om deel te nemen aan het project. We hopen van harte dat u deel wilt nemen aan het project www.luchtbrug.nl.
Voor vragen over het project kunt u terecht bij de behandelend kinderarts van uw kind of de kinderlongverpleegkundige.

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Online astmazorg project De Luchtbrug

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)