BlogKindergeneeskunde › Neonatologie Nazorgspreekuur draagt zorg voor 4-jarigen over aan jeugdgezondheid GGD-NOG

Neonatologie Nazorgspreekuur draagt zorg voor 4-jarigen over aan jeugdgezondheid GGD-NOG

LS, webredactie

Donderdag, 17 Januari 2019

Door M. Jacobs, kinderarts
 
Vier jaar geleden is het Slingeland Ziekenhuis samen met Yunio gestart met het Neonatologie Nazorgspreekuur. Te vroeggeboren kinderen en kinderen met een te laag geboortegewicht (voor de zwangerschapsduur) zijn in hun ontwikkeling gevolgd op het Neonatologie Nazorgspreekuur. Tijdens dit spreekuur worden de kinderen gezien door de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van Yunio en de kinderarts van het Slingeland Ziekenhuis. Zo hebben we de groei en ontwikkeling van deze kwetsbare groep kinderen goed kunnen volgen en waar nodig extra ondersteunende hulp kunnen opstarten.


De eerste kinderen die we destijds zagen, zijn nu ruim 4 jaar oud en gaan naar school. De controles op het nazorgspreekuur stoppen dan. De begeleiding rondom groei en ontwikkeling wordt door Yunio overgedragen aan de jeugdartsen van GGD Noord- & Oost Gelderland (GGD-NOG). Zij verzorgen de jeugdgezondheid op de scholen. Als er medische problemen zijn waarvoor de kinderen nog door de kinderarts gezien moeten worden, krijgen zij een afspraak op het poliklinisch spreekuur van de kinderarts.

Om deze overdracht naar de GGD-NOG zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben de kinderartsen in overleg met de jeugdartsen van de GGD besloten deze kinderen aan het begin van de schoolperiode volledig in kaart te brengen.

Gezondheidsonderzoek

In groep 1 worden deze kinderen door de jeugdarts opgeroepen voor een gezondheidsonderzoek. Gekeken wordt naar lengte, gewicht, gezondheid, gehoor, gezichtsvermogen, de ontwikkeling en hoe het op school gaat. Ook vraagt de jeugdarts aan de ouders een vragenlijst in te vullen over de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind. Een onderzoek naar de spraak-taal ontwikkeling van het kind wordt uitgevoerd door de logopediste van GGD-NOG. Het bewegingspatroon en de motoriek van het kind worden door een kinderfysiotherapeut beoordeeld.

De resultaten van deze onderzoeken bespreken we in een multidisciplinair overleg in aanwezigheid van de kinderarts en jeugdarts van het Neonatologie Nazorgspreekuur en een jeugdarts van GGD-NOG. Ervaringen met het gezin die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind, kunnen gedeeld worden met de jeugdarts.

De zorg voor het kind wordt op deze manier zo volledig mogelijk overgedragen aan de GGD. We hopen dat hiermee (ontwikkelings)problemen in een vroeger stadium worden onderkend en ondersteund, hetgeen van belang is voor het gezond en veilig opgroeien van deze kwetsbare groep kinderen.ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Neonatologie Nazorgspreekuur draagt zorg voor 4-jarigen over aan jeugdgezondheid GGD-NOG

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)