BlogKindergeneeskunde › Medicijnen tijdens zwangerschap en borstvoeding

Medicijnen tijdens zwangerschap en borstvoeding

Lonneke van Onzenoort

Maandag, 3 Februari 2014

Uit onderzoek blijkt dat ruim 79% van de Nederlandse zwangeren medicijnen gebruikt tijdens de zwangerschap. Deze medicijnen kunnen invloed hebben op het ongeboren kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vroeggeboorte, laag geboortegewicht of aangeboren afwijkingen bij het kind. Het geneesmiddel kan via de moeder ook effecten hebben op het ongeboren kind. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ontwenningsverschijnselen optreden bij het kind. Medicijnen die gebruikt worden tijdens de borstvoeding kunnen eveneens invloed hebben op het kind. Sommige geneesmiddelen gaan over in de borstvoeding en worden via deze weg ingenomen door het kind. Ze kunnen vervolgens leiden tot effecten bij het kind.
Het is belangrijk van de geneesmiddelen die u gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding te weten óf en zo ja, welke invloed ze hebben op uw (ongeboren) kind. Zo kunt u, samen met uw arts of verloskundige, een afweging maken in het gebruik van de medicijnen.


Prenataal consult kinderarts

De kinderartsen in het Slingeland Ziekenhuis bieden sinds kort de mogelijkheid om, in de vorm van een prenataal consult, een gesprek te hebben met een kinderarts over uw geneesmiddelen. Het gesprek zal plaatsvinden met een algemeen kinderarts die speciale kennis heeft over medicijnen. Tijdens het gesprek krijgt u informatie over de invloed van uw medicijnen tijdens de zwangerschap en/of het geven van borstvoeding op uw (ongeboren) kind. De kinderarts zal u hierbij vertellen  of dit gevolgen heeft voor uw kind, bijvoorbeeld of uw kind na de geboorte even in het ziekenhuis moet blijven. U kunt zich zelf aanmelden voor dit gesprek, na verwijzing door uw verloskundige of arts, via de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer 0314-329592 of laten aanmelden door uw verloskundige of arts. Het is hierbij belangrijk dat u of uw verloskundige/arts vermeldt om welke medicijnen en welke doseringen het gaat.
Wilt u meer lezen over medicijnen bij zwangerschap en borstvoeding? Kijk ook eens op www.lareb.nl/teratologie
 
Bronnen:
Bakker MK et al. Drug prescription patterns before, during and after pregnancy for chronic, occasional and pregnancy-related drugs in the Netherlands. BJOG May 2006; 113: 559-568.
www.lareb.nl/teratologie


ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Medicijnen tijdens zwangerschap en borstvoeding

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)