BlogKindergeneeskunde › Huilpoli van start

Huilpoli van start

Judith Nooitgedagt

Vrijdag, 6 Februari 2015

Sinds kort is de Huilpoli van de Slingeland Ziekenhuis van start gegaan. Deze poli van de afdeling kindergeneeskunde is een speciale poli voor baby’s tot 6 maanden die veel huilen, onrustig zijn en/of voedingsproblemen hebben.

Het doel van deze poli is om ouders in een vroeg stadium te ondersteunen bij het huilgedrag van hun baby. Als er een medische oorzaak wordt gevonden kan tijdig behandeling worden gestart. In de meeste gevallen is dit gelukkig niet het geval en krijgen ouders adviezen hoe om te gaan met het huilgedrag eventueel in combinatie met adviezen rondom voeding en inbakeren.
Tijdens het bezoek aan de huilpoli is er eerst een uitgebreide intake en lichamelijk onderzoek bij de kinderarts. Deze afspraak duurt 45 minuten. Aansluitend aan het bezoek aan de kinderarts volgt een afspraak bij de pedagogisch medewerker. Eventueel kan bij voedingsproblemen een voeding worden geobserveerd door een verpleegkundige op de afdeling.
U kunt een afspraak maken op de Huilpoli na doorverwijzing door huisarts of consultatiebureauarts.
 
 
Uitgebreide informatie vindt u Thema-polikliniekenHuilpoli

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Huilpoli van start

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)