BlogKindergeneeskunde › Goede voorbeelden-wedstrijd 2016

Goede voorbeelden-wedstrijd 2016

de Luchtbrug: online astma kliniek

LS, webredactie

Maandag, 2 Januari 2017

De afdeling Kindergeneeskunde heeft meegedaan aan de wedstrijd Goede Voorbeelden voor medewerkers binnen het Slingeland Ziekenhuis. 
Binnen het Slingeland Ziekenhuis wordt altijd gekeken naar goede voorbeelden. Een goed voorbeeld is een innovatie of innitiatief met een bewezen en/of erkende meerwaarde dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de praktijk binnen het ziekenhuis. Deze voorbeelden geven managers handvatten voor het doorvoeren en verspreiden van veranderingen binnen hun eigen afdeling. Het van elkaar leren door het van elkaar te weten!
Jaarlijks wordt er in het laatste kwartaal een wedstrijd Goede Voorbeelden georganiseerd. Het doel van deze wedstrijd is om afdelingen de gelegenheid te geven om hun Goede Voorbeeld te presenteren aan hun collega's.

Op de afdelingen is vaak kennis aanwezig, die niet toegankelijk is voor alle collega’s. Het uitdragen van Goede Voorbeelden heeft als effect dat ze als inspiratie voor anderen kunnen dienen. Onderwerpen waarvan een afdeling of medewerker vindt dat het in de praktijk goed geregeld is, kunnen ingediend worden voor de wedstrijd.
 
De kinderlonggroep, heeft “de Luchtbrug: online astma kliniek” ingezonden. 
Er bleven uiteindelijk drie genomineerden over die een presentatie hebben gehouden voor de jury en collega's. Kristel Wenting (kinderlongverpleegkundige) heeft dit voor de Luchtbrug gedaan. En met succes. De Luchtbrug werd als winnaar gekozen! Hiermee is een bedrag van € 250 gewonnen om te besteden aan kinderlongzorg. 
ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Goede voorbeelden-wedstrijd 2016

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)